Asociatia Administratorilor Publici din Romania
Evenimente

Forum SMART VILLAGE

1-4 Iulie 2021 Jupiter, Hotel Delta 3***

Despre Eveniment


Rolul jucat de teritoriile și comunitățile rurale în soluționarea provocărilor actuale sociale, economice și de mediu.

Odată cu definerea conceptului de Smart Village, prin „OUG nr. 156/2020 - privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării localităților, teritoriile și comunitățile urbane și rurale încep să joace un rol din ce în ce mai important în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Plecând de la acest concept, am început seria de dezbateri public-privat, în care discutăm importanța rolului pe care îl vor avea zonele rurale în abordarea provocărilor viitoare, în contextul deschiderii perioadei de programare 2021 – 2027. Astfel, experți în domeniu, decidenți politici și mediul de afaceri realizează un dialog și schimb de idei în domenii privind dezvoltarea rurală, digitalizare, inovare, mediu, antreprenoriat, educație, ocuparea forței de muncă, agroecologie, depopulare, sănătate, turism.

Consolidarea unei definiții și dezvoltarea unei viziuni și strategii pentru Smart Village pe termen lung, ajută la crearea de noi structuri pentru o cooperare mai stransă, inclusiv în planificare teritorială, servicii de bază, educație, consolidarea capacităților, investiții și acțiuni coordonate, servind atât oamenii cât și mediul.

Implementarea digitalizării în teritoriile și comunitățile rurale poate fi elementul care să facă trecerea de la modelul tradițional de administrare locală la Smart Village și care poate contribui la atingerea următoarelor rezultate: • Menținerea și revitalizarea zonelor rurale; • Crearea de parteneriate între zonele rurale și cele urbane; • Apariția ecosistemelor de inovare rurală; • Creșterea calității vieții și încurajarea tinerilor să rămână sau să se întoarcă; • Păstrarea și adăugarea de plus-valoare patrimoniului natural și cultural și a identității locale; • Apariția de oportunități de afaceri pentru firmele locale și încurajarea producției locale; • Dezvoltarea unui mod de viață simplu și sănătos de tip SatulInteligent.

La sfârșitul dezbaterilor, vom redacta „Smart Village Vision”, un document care conține elemente legate de implementarea soluțiilor „Smart Village”. Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale este o oportunitate de a pune în aplicare agenda rurală europeană și de a oferi cetățenilor și companiilor de afaceri recunoașterea și atenția pe care o merită.

Forumul „SMART VILLAGE - Transformarea digitală a comunităților rurale” se adresează primarilor, viceprimarilor, șefilor de departamente și mediului de afaceri. Este organizat de Smart Village S.R.L. , care deține marca „Smart Village”. Este un ciclu bianual de dezbateri, care își propune să sprijine autoritățile si mediul de afaceri, pentru a crea comunități rurale atractive.

Furdu Constantin
formator „Smart City – Managementul Infrastructurilor Urbane Inteligente”
Smart City scientific research assistant

Invitatie Smart Village
Program
Inscriere conferinta
Cazare
Consultanta
Despre eveniment
Link catre pagina web a evenimentului:


connection failed