Asociatia Administratorilor Publici din Romania
Evenimente

Conferinta nationala de comunicare “Integritate in utilizarea fondurilor publice"

9 Decembrie 2015 / Bucuresti

Miercuri 9 decembrie, in cadrul Conferintei nationale de comunicare “Integritate in utilizarea fondurilor publice”, desfasurate la Hotel Capitol Bucuresti, domnul Alexandru Cumpanasu, Presedintele Asociatiei pentru implementarea Democratiei si unul printre initiatorii Coaliției Naționale pentru Absorbția Fondurilor Structurale, a propus Asociatiei Administratorilor Publici din Romania, sa adere la aceasta coalitie. Cu bucurie va anunt, ca incepand de astazi, Asociatia Administratorilor Publici din Romania, este membra a Coaliției Naționale pentru Absorbția Fondurilor Structurale.

Astfel constituită, Coaliția Națională pentru Absorbția Fondurilor Structurale are ca scop informarea instituțiilor statului român – Președinție, Guvern, Parlament, administrația publică locală, dar şi a instituţiilor internaţionale – Comisia Europeană, Ambasadele statelor acreditate la Bucureşti – cu privire la dificultățile întâmpinate în procesul de absorbție a fondurilor structurale în Cadrul Financiar Multianual 2007-2013, precum și asupra necesității îmbunătățirii acestui cadru pentru perioada 2014-2020 prin aplicarea unui set de măsuri pe care il propunem. Dintre măsurile propuse şi agreate de către Coaliţie în vederea accelerării fondurilor structurale în perioada de programare 2014-2020 amintim:

1. Simplificarea procedurilor administrative de depunere și evaluare a cererilor de finanțare;

2. Aprobarea în regim de urgenţă de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Fondurilor Europene a legislaţiei necesare definirii categoriilor de cheltuieli eligibile astefel încât toate autorităţile de management să poată demara procedurile de depunere şi de selecţie a proiectelor.

3. Aplicarea unei rate a cofinanțării de maximum 2% pentru beneficiarii și partenerii ONG, universități, sindicate, alte entități non-profit și crearea unui fond public accesibil acestora într-un mod transparent, fond destinat susținerii cofinanțării naționale;

4. Creșterea ratei de prefinanțare în cazul partenerilor ONG, universități, sindicate, alți parteneri neguvernamentali, în prezent în cuantum de 10%, la minim 30%;

5. Stimularea acordării unor împrumuturi garantate de către stat, în vederea asigurării unui flux financiar adecvat la nivelul beneficiarilor și partenerilor privați;

6. Motivarea financiară din bugetul proiectului a funcționarilor din instituții publice implicați în derularea proiectelor;

7. Procedură unitară pentru derularea cu celeritate a achizițiilor publice prevăzute în cadrul proiectelor, cât și a verificărilor și controlului ex-ante și ex-post la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniu;

8. Creșterea numărului și a nivelului de pregătire a personalului implicat în derularea proiectelor, cât și a celui specializat în achiziții publice la nivelul organizațiilor și al instituțiilor;

9. Simplificarea procedurilor de raportare și rambursare, astfel încât acestea din urmă să se realizeze în termen de maxim 20 de zile;

10. Constituirea unui Consiliu Național pentru Absorbția Fondurilor Structurale la nivelul Guvernului, cât și a unor organisme locale la nivelul Prefecturilor, având ca membri reprezentanți ai organizațiilor societății civile, universități, sindicate etc;

11. Activarea şi operaţionalizarea mecanismului cererilor de plată pentru toate programele operaţionale, inclusiv pentru POCU (fostul POSDRU).

12. Evitarea penalizării statului român în cazul întârzierilor semnificative în ceea ce priveşte procesul de rambursare, cu precădere pentru programul operaţional POCU (fostul POSDRU) prin aplicarea legii pentru programul operaţional POCU (fostul POSDRU) cu privire la procesul de rambursare – maxim 41 de zile conform legii actuale sau maxim 20 de zile conform propunerii Coaliţiei.

13. Reducerea la 0 a cofinanțării, având in vedere că proiectele de grant și strategice nu generează profituri. De altfel, propunerea de ghid publicată recent pe POCU (call-ul 1/2015), deschisă întreprinderilor înființate în baza Legii 31/1990, nu impune cofinanțare, deși reprezintă un instrument financiar destinat exclusiv investițiilor.

14. Creșterea ratei de prefinanțare la 50 %, în tranșe succesive, pentru proiectele cu o durată mai mare de 3 ani.

15. Implementarea, la nivelul OI/AM, a unor măsuri de îmbunătățire a comunicării cu beneficiarii. In plus, considerăm necesară organizarea unor sesiuni de instruire periodice cu beneficiarii sau organizarea de evenimente care să sprijine dezvoltarea de parteneriate.connection failed